Analiza nelinearnih komponenata s primjenama u kemometriji i patologiji

 • Hrvatska zaklada za znanost 9.01/302

Voditelj projekta

 • Dr.sc. Ivica Kopriva, ZLAIR, IRB

Trajanje projekta

 • 1. 12. 2012. godine do 30. 11. 2015. godine (3 godine)

Iznos financiranja

 • 997,599,70 KN

Istraživači i konzultanti

 • Dr.sc. Marijana Popović-Hadžija, ZMM, IRB
 • Marko Filipović, dipl. inž, znanstveni novak, ZLAIR, IRB
 • Ante Jukić, dipl. inž, znanstveni novak, ZLAIR, IRB
 • Lidija Brkljačić, dipl. inž, znanstvena novakinja, ZOKiB, IRB
 • Dr.sc. Ivanka Jerić (konzultant), ZOKiB, IRB
 • Dr.sc. Mirko Hadžija (konzultant), ZMM, IRB
 • Dr.sc. Gorana Aralica (konzultant), KBC Dubrava
 • Prof. dr.sc. Šimun Križanac (konzultant), KBC Dubrava

Ciljevi projekta

 • Razvoj i komparativna analiza metoda za nelinearno slijepo razdvajanje rijetkih signala (NSRS), odnosno analizu nelinearnih rijetkih komponenata (ANRK). Izdvajanje komponenata iz nelinearnih smjesa će biti utemeljeno na eksplicitnim i implicitnim preslikavanjima u Hilbertov prostor s reprodukcijskim jezgrama (engl. RKHS) čime je omogućeno rješenje problema NSRS bez poznavanja i strukturnog ograničenja na vrstu nelinearnosti. To predloženi koncept čini praktično važnim.
 • Primjena NSRS/ANRK u kemometriji na izdvajanje analita (čistih komponenata) iz nelinearnih modela spektara mase kemijskih reakcija. Pri tome je broj analita (znatno) veći od broja smjesa (pod-određeno SRS). Kemijske reakcije će predstavljati modele biološki važnih reakcija: formiranja i hidrolize estera te formiranje peptidne veze. Izdvajanje analita iz smjese spektara je važno u dijagnostici oboljenja (identifikaciji biomarkera), praćenju toksičnosti ksenobiotika, praćenju odgovora živih organizama na promjene u prehrani i okolišu.
 • Primjena NSRS/ANRK u dekompoziciji (segmentaciji) višespektralne slike histopatološkog uzorka u anatomski smislene komponente, a bez uporabe kontrastnog agensa. Formulacija problema segmentacije slike u RKHS ima za učinak poboljšanje kontrasta između objekata (tkiva) prisutnih u slici. Moguća eliminacija uporabe kontrastnog agensa je praktično važna za histopatologiju kroz skraćenje histološke analize i primjenu tijekom operativnog procesa(intraoperativna analiza tkiva).

 

 

 
Hrvatska zaklada za znanost
Projektni tim

unique visits:

joomla visitor